Το κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ σημαίνει να θησαυρίζουν οι λίγοι, για να χάνουμε οι πολλοί!

Το κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ σημαίνει να συνεχίζουν να θησαυρίζουν οι λίγοι, για να χάνουμε οι πολλοί!

Μόνοι τους και όλοι μας!

Τώρα ΚΚΕ.