ΠΕΣΝΑΤ: Καταγγελία για την κατάργηση του ΕΛΟΕΝ

ΠΕΣΝΑΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το υπουργείο εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων φέρνει αιφνιδιαστικά στην βουλή, σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση».

Στο αρ. 2 αναφέρεται ότι «ο ειδικός λογαριασμός οικογενειακών επιδομάτων ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν) εντάσσεται στο ναυτικό απομαχικό ταμείο (ΝΑΤ) επίσης «ο Ε.Λ.Ο.Ε.Ν καταργείται και το Ν.Α.Τ. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού». Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι «το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού, που προέρχεται από το Ε.Λ.Ο.Ε.Ν (πόροι, ακίνητη περιουσία κ.α.) περιέρχονται στο ΝΑΤ».

Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση αιφνιδιάζει φέρνοντας την τροπολογία χτες στην βουλή και αύριο την ψηφίζει. Είναι γνωστή η τακτική τους αυτή για την αφαίμαξη της περιουσίας των ναυτεργατών καθώς και κάθε δικαιώματος μας.

Η Πανελλήνια Ενωση Συνταξιούχων ΝΑΤ καταγγέλλει την προσπάθεια τις κυβέρνησης να συγχωνεύσουν το Ε.Λ.Ο.Ε.Ν που χορηγεί τα οικογενειακά επιδόματα μας.

Γνωρίζοντας τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα προηγούμενα χρονιά στον ασφαλιστικό μας φορέα που έχουν οδηγήσει στη λεηλασία της περιουσίας του ΝΑΤ, των Ταμείων Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων και Αξιωματικών (ΤΠΚΠΕΝ, ΤΠΑΕΝ), την απαξίωση των κατασκηνώσεων του Αγίου Ανδρέα και του ναυτικού νοσοκομείου στα Μελίσσια και γνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία του Δ.Σ του ΝΑΤ με τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο να διορίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, έχει ανέκαθεν το ρόλο του εντολοδόχου των εφοπλιστών και της κυβέρνησης.

Την καλύτερη λειτουργία του Ε.Λ.Ο.Ε.Ν, και των υπολοίπων ταμείων την ορίζουν οι ναυτεργάτες και τα σωματεία τους.

Προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μπαίνουν στην κλίνη του Προκρούστη ακόμα και τα επιδόματα των παιδιών μας.

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση της τροπολογίας έκτρωμα

Κάτω τα χέρια από τα ταμεία