ΠΕΣ-ΝΑΤ: Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση της Ένωσης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός Δράσης 2022 και Προγραμματισμός Δράσης 2023
2. Οικονομικός Ισολογισμός 2022 και Προϋπολογισμός Έτους 2023
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το Οικονομικό Έτος 2022
4. Διεξαγωγή ψηφοφοριών για έγκριση ή μη των θεμάτων 1, 2, 3.
5. Ψηφίσματα
Μέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τρίτη 21 Μάρτη 2023, ώρα 10:30 π.μ.,
στην αίθουσα του 2 ου ορόφου στο Μέγαρο της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132, Πειραιά και στην
περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 28 Μάρτη 2023, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα
με τα ίδια θέματα, οπότε και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε ανεξάρτητα από τον αριθμό των
παρόντων μελών.
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των Μελών επισημαίνουμε ότι, επειδή αντικειμενικά
είναι αδύνατη η επίτευξη απαρτίας κατά την πρώτη μέρα σύγκλησης, η Γενική
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Μάρτη 2023, ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα
του 2 ου ορόφου στο Μέγαρο της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132, στον Πειραιά.
Τη Γενική Συνέλευση μπορούν να παρακολουθήσουν και συνταξιούχοι ναυτεργάτες που δεν
είναι μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ, ενώ δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν μόνο τα μέλη που δεν οφείλουν
συνδρομές πέραν του έτους 2021.

Πειραιάς, 20 Φλεβάρη 2023
Για το Δ.Σ. της ΠΕΣ-ΝΑΤ

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γενικός Γραμματέας

Αναγνώστης Μουμτζής                         Σωτήριος Παπαπαναγιώτου