Μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων, η ΡΑΣ εντόπισε ελλιπή εκπαίδευση σταθμαρχών και κλειδούχων!

Να μην απασχολούνται οι σταθμάρχες και κλειδούχοι που ήταν στον ίδιο κύκλο σπουδών με τον προφυλακισμένο σταθμάρχη στην επανέναρξη των δρομολογίων των τρένων λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης, ζητά η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), αφού έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους 57 άνθρωποι στο έγκλημα στα Τέμπη.

Η ΡΑΣ, ειδικότερα διαπιστώνει «σοβαρές ενδείξεις παράβασης από τον διαχειριστή υποδομής, ήτοι τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε) που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας του» αλλά και «μη επαρκή εκπαίδευση προσωπικού κρίσιμων ειδικοτήτων», για τους συγκεκριμένους σταθμάρχες και κλειδούχους.

Επιπλέον, η Ρυθμιστική Αρχή δηλώνει πως δεν είναι δική της ευθύνη η εκπαίδευση σταθμαρχών και κλειδούχων αλλά των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και του διαχειριστή υποδομής και πως το μόνο που κάνει είναι να «εγκρίνει στην αρχή κάθε έτους το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο καταρτίζεται από τον ΟΣΕ». Όμως, αφού 57 άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους, η ΡΑΣ έκανε έλεγχο για να διαπιστώσει ότι ήταν «ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής».

Συγκεκριμένα αναφέρει πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις ότι ο θεωρητικός και πρακτικός κύκλος εκπαίδευσης που παρείχε ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής (ΟΣΕ) σε προσωπικό του ΟΣΕ που επιτελεί κρίσιμα καθήκοντα (σταθμάρχες – κλειδούχους) υπήρξε ελλιπής και ως εκ τούτου ανεπαρκής» κάνοντας λόγο για μη σωστή και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων του συγκεκριμένου κύκλου μαθητείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καταγράφονται στον Οδηγό Σπουδών, στον κύκλο σπουδών όπου παρακολούθησε και ο 59χρονος προφυλακισμένος. Για τον λόγο αυτό, η ΡΑΣ «υποχρεώνει μεταξύ άλλων τον διαχειριστή υποδομής ΟΣΕ Α.Ε να μην απασχολεί σε θέσεις κρίσιμων καθηκόντων το σύνολο των υποψήφιων σταθμαρχών, οι οποίοι μετείχαν στο διερευνούμενο κύκλο εκπαίδευσης. Πρόκειται για το προσωπικό το οποίο, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΣΕ, είχε προσληφθεί με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και μόνο δύο εξ αυτών είχαν μόνιμη υπαλληλική σχέση λόγω μετάταξης».

Για τους σταθμάρχες, λέει η ΡΑΣ, «προβλέπονταν 712 ώρες θεωρητικής που θα πραγματοποιούνταν σε δύο κύκλους μαθητείας και 75 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης» και συμπληρώνει πως «κατά τη μαρτυρία της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του ΟΣΕ, ο δεύτερος κύκλος θεωρίας πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση». Ωστόσο, «από την ανάλυση των στοιχείων δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα, ότι οι εν λόγω υποψήφιοι σταθμάρχες ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο Β’ κύκλο θεωρητικής εκπαίδευσης των 177 ωρών ο οποίος θα διεξαγόταν παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση των 75 υποχρεωτικών ημερών μετά την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου εκπαίδευσης των 535 ωρών» καθώς δεν προσκομίστηκαν κρίσιμα αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία. Επιπλέον διαπιστώνει «ασάφεια μεταξύ του συνολικού αριθμού των αρχικά υποψήφιων εκπαιδευόμενων σταθμαρχών και του τελικού αριθμού των προσώπων που μετείχαν επιτυχώς στην ερευνώμενη εκπαίδευση».

Έτσι, καλεί τον ΟΣΕ  εντός πέντε εργάσιμων ημερών να εκθέσει με σχετικό έγγραφο υπόμνημά του τις απόψεις του, αλλά και να προτείνει εγγράφως άμεσα μέτρα αποκατάστασης, τον υποχρεώνει να μην απασχολεί σε θέσεις κρίσιμων καθηκόντων ασφάλειας το σύνολο των υποψήφιων σταθμαρχών οι οποίοι μετείχαν στο συγκεκριμένο κύκλο σπουδών και τέλος τον απειλεί πως για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης, θα του επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ.