ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ενεργοποιεί το νόμο Βρούτση για την κατάργηση των ΣΣΕ διαπραγματεύσεων – ΚΚΕ: Τροπολογία για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751€

Κυβερνητική τροπολογία ενεργοποιεί το νόμο Βρούτση για την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Τον εμβληματικό νόμο της κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ (νόμος Βρούτση), που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, ενεργοποιεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, με τροπολογία που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, εντείνοντας την κυβερνητική προπαγάνδα για «επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» και των «συλλογικών διαπραγματεύσεων».

Έχει τίτλο «Εκκίνηση διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού κατά το έτος 2018» και προβλέπει, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, την εφαρμογή του άρθρου 103 του ν. 4172/2013, δηλαδή του νόμου Βρούτση και ορίζει όπως αναφέρει «τα ειδικά χρονοδιαγράμματα» της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει «η έκδοση απόφασης του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο».

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα διατήρησε για περίπου 4 χρόνια την άθλια Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 6/2012), που πετσόκοψε τον κατώτατο μισθό κατά 22%, τώρα με δόλωμα την ενδεχόμενη αύξησή του κατά λίγες δεκάδες ευρώ βάζει για πρώτη φορά σε εφαρμογή το μνημονιακό νόμο 4172/2013 της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, με βάση τον οποίο ο κατώτατος μισθός θα ορίζεται μόνιμα με απόφαση του αστικού κράτους, χωρίς συλλογικές διαπραγματεύσεις και με καθοριστικό κριτήριο τη «διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας» και της «παραγωγικότητας», δηλαδή με βάση τις ανάγκες των μονοπωλίων.

Ήδη έχει αρχίσει να γίνεται συζήτηση για ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού 20 με 30 ευρώ, που δεν αντιστοιχεί ούτε σε ψίχουλο, αφού μόνο από την κατάργηση του αφορολόγητου οι απώλειες είναι πολλαπλάσιες.

Τροπολογία για την επαναφορά του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή

 Τροπολογία – προσθήκη για την επαναφορά του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου, κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης, Αθανάσιος Παφίλης, Μανώλης Συντυχάκης, Χρήστος Κατσώτης και Νίκος Μωραΐτης στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας». Η τροπολογία έρχεται ως απάντηση στην κοροϊδία της κυβέρνησης που ενεργοποιεί τον νόμο Βρούτση για αυξήσεις – ψίχουλα. Ακολουθεί το κείμενο:

«ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας “Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας”

ΘΕΜΑ: Επαναφορά του κατώτατου μισθού και του ημερομισθίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ επανακαταθέτει τροπολογία για την επαναφορά του κατώτατου μισθού και ημερομίσθιου στο ποσό των 751 ευρώ του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη και του ημερομισθίου στο ποσό των 33,57 ευρώ μεικτά, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού που εξακολουθούν να ισχύουν, όπως είναι: Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012, το άρθρο 103 του ν. 4172/2013, που προβλέπει, με τη διαδικασία που ορίζει, τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, έχοντας ως κριτήριο την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.

Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται επίσης η κατάργηση και κάθε άλλης αντίθετης, διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας “Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας”

Άρθρο

  1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων ορίζονται στο ύψος των κατωτάτων ορίων των μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1-1-2012 και συγκεκριμένα, το κατώτατο όριο του μηνιαίου μισθού του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου υπαλλήλου ανέρχεται στο ποσό των 751,39 ευρώ και το κατώτατο όριο του ημερομισθίου του νεοπροσλαμβανόμενου άγαμου εργατοτεχνίτη ανέρχεται στο ποσό των 33,57 ευρώ μεικτά, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. Στα ως άνω κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων προστίθεται κατά περίπτωση το επίδομα γάμου, ανερχόμενο σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου.

Η παρούσα διάταξη θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την υπογραφή Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από τις αρμόδιες οργανώσεις, σύμφωνα με το άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 1876/1990.

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΙΑ 11 εδ. 2α του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας”.

  1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

α) Η Υποπαράγραφος ΙΑ.11. “ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012)”.

β) Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 167/23-07-2013)”, όπως ισχύει.

γ) Το άρθρο 1 και 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012) (ΦΕΚ Α’ 38/28-02-2012).

δ) Κάθε άλλη αντίθετη, στις προηγούμενες παραγράφους, διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου ή συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης».