Καταγγελία ΠΕΜΕΝ για ΑΕΝ/Ασπροπύργου

Η έναρξη του νέου εξαμήνου στην ΑΕΝ/Ασπροπύργου έφερε
τους σπουδαστές αντιμέτωπους με το οξυμμένο πρόβλημα των
ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό, που συνεχίζεται και
αναδεικνύεται σε καταγγελία του Σπουδαστικού Συλλόγου την οποία
επισυνάπτουμε.
Συγκεκριμένα ο Σπουδαστικός Σύλλογος με αφορμή τις ελλείψεις
του εκπαιδευτικού προσωπικού αναφέρει ότι η διαμόρφωση του
ωρολογιακού εκπαιδευτικού προγράμματος επεκτείνεται μέχρι το
απόγευμα.
Αυτό το γεγονός προκαλεί πρόσθετα προβλήματα στους
σπουδαστές και στη μετακίνηση τους αλλά και σε εκείνους που
εργάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες φοίτηση τους.
Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η υποχρηματοδότηση της
ναυτικής εκπαίδευσης, που προκαλεί και τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό
προσωπικό με την συντριπτική πλειοψηφία να είναι ωρομίσθιοι, το
αποτέλεσμα είναι διαρκώς να χειροτερεύουν οι συνθήκες για τους
εκπαιδευόμενους.
Οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και το υπουργείο ναυτιλίας, παρότι
γνωρίζουν τα διαχρονικά προβλήματα στη ναυτική εκπαίδευση, δεν
παίρνουν κανένα ουσιαστικό μέτρο προς όφελος των σπουδαστών.
Αντίθετα διαρκή είναι τα προνόμια και οι επιδοτήσεις για τους
εφοπλιστές, ενώ ταυτόχρονα βρίσκουν έδαφος τα τρωκτικά της ιδιωτικής
εκπαίδευσης.
Καλούμε τους σπουδαστές να συντονίσουμε τη δράση μας για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και συνδέονται με τα δικαιώματα,
τις συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών, να αγωνιστούμε για
Αποκλειστικά – Δημόσια – Δωρεάν – Ανώτατη ναυτική εκπαίδευση
που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ