ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για τους υποψηφίους ΑΕΝ, Στρατιωτικών Σχολών, Σωμάτων Ασφαλείας και ΤΕΦΑΑ

Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για τους υποψηφίους ΑΕΝ, Στρατιωτικών Σχολών, Σωμάτων Ασφαλείας και ΤΕΦΑΑ ζητάει το ΚΚΕ μέσω Ερώτησης προς τους αρμόδιους υπουργούς που κατέθεσαν οι βουλευτές του Κόμματος Γιάννης ΔελήςΓιώργος ΜαρίνοςΝίκος Παπαναστάσης και Λεωνίδας Στολτίδης.

Παραθέτουμε την Ερώτηση:

«Στις προκηρύξεις για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), που εκδίδονται κατ’ έτος και διατηρήθηκαν διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, προβλέπονται πως οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων βαρύνουν τους ίδιους. Αυτό γίνεται προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό καταλληλότητας από την αρμόδια επιτροπή, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής, ανεξάρτητα εάν τελικά επιλεγούν ή όχι. Αντίστοιχα, ιδιωτικά ιατρικά κέντρα διαφημίζουν “πακέτα” ιατρικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των στρατιωτικών σχολών. Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων των στρατιωτικών σχολών, συχνά, βαραίνουν τους ίδιους, αφού προσφεύγουν σε ιδιώτες γιατρούς, λόγω των ελλείψεων και της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων.

Τέλος, για τη συμμετοχή στις προπονήσεις προετοιμασίας και τις εξετάσεις σε αθλήματα για Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), Στρατιωτικές Σχολές, Σχολές Σωμάτων Ασφαλείας και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού προβλέπονται ιατρικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακα, οπτική οξύτητα, καρδιογράφημα) που μπορεί να παρέχονται από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή γιατρό του Δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Ακόμη, προβλέπεται “ιατρική βεβαίωση, με σφραγίδα και υπογραφή του γιατρού, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του υποψηφίου για COVID-19, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εξεταζομένων”. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί και από ιδιώτες γιατρούς. Επισημαίνουμε ότι η διατύπωση περί “κλινικής εξέτασης” για την προστασία από τον COVID-19 δημιουργεί παρανοήσεις και υπάρχουν εξεταζόμενοι που σπεύδουν να κάνουν το σχετικό τεστ για τον κορονοϊό, καταβάλλοντας από την τσέπη τους το κόστος σε ιδιώτες γιατρούς.

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί, τι μέτρα θα πάρουν, προκειμένου:

  • Να είναι δωρεάν οι υγειονομικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΑΕΝ, των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΤΕΦΑΑ και να γίνονται αποκλειστικά με κρατική ευθύνη.
  • Να σταματήσει η καταβολή οποιουδήποτε παράβολου για τους υποψηφίους των ΑΕΝ.
  • Να αποσαφηνιστούν οι σχετικές με την προστασία από τον COVID-19 εγκύκλιοι, για τη συμμετοχή σε προπονήσεις και εξετάσεις σε αθλήματα, προκειμένου να μην υποβάλλονται οι υποψήφιοι σε αχρείαστο κόστος για το τεστ».