Φύλλα 2004                                                          

470 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   475 ΙΟΥΛΙΟΣ  
471 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   476 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
472 ΜΑΡΤΙΟΣ   476 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
472 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   477 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
473 ΜΑΙΟΣ   478 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
474 ΙΟΥΝΗΣ   479 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ