Φύλλα 2014                                                          

571 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   576 ΙΟΥΛΙΟΣ  
572 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   577 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
573 ΜΑΡΤΙΟΣ + Ένθετο   577 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
574 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   578 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
575 ΜΑΙΟΣ   579 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
576 ΙΟΥΝΗΣ   580 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ