Φύλλα 2013                                                          

561 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   566 ΙΟΥΛΙΟΣ  
562 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   567 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
563 ΜΑΡΤΙΟΣ   567 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
564 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   568 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
565 ΜΑΙΟΣ   569 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
566 ΙΟΥΝΗΣ   570 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ