Φύλλα 2012                                                          

551 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   556 ΙΟΥΛΙΟΣ  
552 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   557 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
553 ΜΑΡΤΙΟΣ   557 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
554 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   558 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
555 ΜΑΙΟΣ   559 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
556 ΙΟΥΝΗΣ   560 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ