Φύλλα 2003                                                          

460 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   466 ΙΟΥΛΙΟΣ  
461 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   466 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
462 ΜΑΡΤΙΟΣ   467 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
463 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   467 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
464 ΜΑΙΟΣ   468 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
465 ΙΟΥΝΗΣ   469 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ