Φύλλα 2005                                                          

480 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   485 ΙΟΥΛΙΟΣ
481 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   485 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
482 ΜΑΡΤΙΟΣ   486 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
483 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 487 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
484 ΜΑΙΟΣ   488 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
484 ΙΟΥΝΗΣ   489 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ