2018                                                          

611 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   616 ΙΟΥΛΙΟΣ
 612  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   617 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
 613  ΜΑΡΤΙΟΣ   617 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
614 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 618 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
615 ΜΑΙΟΣ 619 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
616 ΙΟΥΝΙΟΣ 620 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ