Φύλλα 2000                                                          

429 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   434 ΙΟΥΛΙΟΣ  
430 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   434 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
431 ΜΑΡΤΙΟΣ   435 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
432 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   436 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
433 ΜΑΙΟΣ   437 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
434 ΙΟΥΝΗΣ   437 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ