Φύλλα 1999                                                          

420 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   424 ΙΟΥΛΙΟΣ  
421 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   425 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
422 ΜΑΡΤΙΟΣ   426 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
423 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   427 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
424 ΜΑΙΟΣ   428 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
424 ΙΟΥΝΗΣ   429 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ