ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: Να διασφαλιστεί ο ναυταθλητικός χαρακτήρας της Μαρίνας Καλλιθέας

Ερώτηση προς τους υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Να διασφαλιστεί ο ναυταθλητισμός και ο ναυταθλητικός χαρακτήρας της Μαρίνας Καλλιθέας, προς όφελος των αθλητών και της νεολαίας», κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας, Γιάννης Δελής και Διαμάντω Μανωλάκου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Οι Ναυταθλητικοί Όμιλοι της Καλλιθέας, νομίμως εγκατεστημένοι στη Ναυταθλητική Μαρίνα, αντιμετωπίζουν σειρά σοβαρών προβλημάτων και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον και το χαρακτήρα της Μαρίνας Καλλιθέας. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Καλλιθέας και ο φορέας διαχείρισης της Μαρίνας ΝΠΔΔ ΟΠΑΑ “Γιάννης Γάλλος” έχουν την ευθύνη για τη χρήση της Μαρίνας ως Ναυταθλητικού Κέντρου και συναφών δραστηριοτήτων, παραχωρώντας χώρους ελλιμενισμού και χερσαίων εγκαταστάσεων στους Ναυταθλητικούς Ομίλους.

Το τελευταίο διάστημα η Μαρίνα παρουσιάζει σημαντικότατες ελλείψεις σε υποδομή, ασφάλεια και πυροπροστασία, ενώ ακόμα και οι πλωτές προβλήτες παρουσιάζουν προβλήματα λόγω μη συντήρησης. Από πρόσφατη έκθεση πραγματογνωμοσύνης προκύπτει πως οι πλωτές προβλήτες είναι ασυντήρητες και επικίνδυνες, καθ όσον έχουν εξαφανιστεί από ηλεκτρόλυση οι αγκυρώσεις στα κεφάλια τους και στηρίζονται μόνο από τα ρεμέτζα των σκαφών.

Σύμφωνα με τα ναυταθλητικά σωματεία επιδίωξη είναι να εκποιηθούν οι χώροι και τα κτίρια στα οποία λειτουργούν εδώ και 15 χρόνια και να ενισχυθεί ο τουριστικός και εμπορικός χαρακτήρας της Μαρίνας. Αντί για Ναυταθλητικούς Ομίλους να υπάρχουν στη Μαρίνα fast food, μπαράκια και κέντρα διασκέδασης. Με λίγα λόγια να μετατραπεί η Ναυταθλητική Μαρίνα σε τουριστικό λιμένα, κυρίως με εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία και ο χαρακτήρας της Μαρίνας προτείνουν μια σειρά απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν με ευθύνη της Κυβέρνησης και του Δήμου Καλλιθέας:

1) Να επικυρωθεί άμεσα η χωροθέτηση των Ναυταθλητικών Ομίλων στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τη συμβατική τους υποχρέωση, όπως επιβεβαιώνεται επίσημα και προτείνεται από Έκθεση των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

2) Να παρθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη του ναυταθλητικού χαρακτήρα της Μαρίνας, δίνοντας προτεραιότητα στη διευκόλυνση της λειτουργίας των Ναυταθλητικών Ομίλων.

3) Να επανεξεταστεί η επικινδυνότητα ελλιμενισμού του ημερόπλοιου σε σχέση και με τις προπονητικές ναυταθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή.

4) Να γίνουν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την αποκατάσταση όλων των παραλείψεων και των προβλημάτων σε θέματα ασφάλειας των πλωτών προβλητών, των εγκαταστάσεων της Μαρίνας και του συστήματος πυρασφάλειας.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί για τα παραπάνω ζητήματα και τι συγκεκριμένα μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλίσει το ναυταθλητισμό και το ναυταθλητικό χαρακτήρα της Μαρίνας, προς όφελος των αθλητών και της νεολαίας».