ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ : Απαιτούν παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών ενάντια σε δρομολόγηση απολύσεων

«Την παρέμβαση των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας, ώστε να μη γίνει καμία απόλυση ναυτεργάτη με παραβίαση της ΣΣΕ και της κείμενης νομοθεσίας», απαιτούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ – ΠΕΕΜΑΓΕΝ.

Η αναφορά αυτή γίνεται καθώς «από παρέμβαση των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ, “ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ”, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο “AZORES EXPRESS” της ναυτιλιακής εταιρείας “MED LINES”, το οποίο βρίσκεται στην επισκευαστική ζώνη του Περάματος, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία επιδιώκει την απόλυση του συνόλου των ναυτολογημένων ναυτεργατών χωρίς να εφαρμόσει τη ΣΣΕ της ακτοπλοΐας και την προβλεπόμενη αποζημίωση».