Τα προβλήματα που διατηρούνται και είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής ανέδειξε η Γ.Σ. Μηχανικών του ΚΕΣΕΝ και καθόρισε το διεκδικητικό πλαίσιο

Την άμεση συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας για επίλυση των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, αποφάσισε η γενική συνέλευση του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών, που έγινε στις 9 Μάη.

Σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ Μηχανικών αναφέρει τα εξής:

«Οι μετεκπαιδευόμενοι μηχανικοί στο ΚΕΣΕΝ πραγματοποίησαν στις 9 Μάη τη Γενική Συνέλευση, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που διατηρούνται και είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που περιλαμβάνει και τη διαρκή υποχρηματοδότηση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και των αδιαφανών διαδικασιών και χρήσεων των κονδυλίων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης υποβάθμιση που προκαλεί η αντιλαϊκή πολιτική με αποτέλεσμα να βρίσκουν έδαφος τα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης και παραπαιδείας.

Είναι χαρακτηριστικό οι αδιαφανείς διαδικασίες στις χρήσεις κονδυλίων που συνεχίζονται στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης, όπου έχει να γίνει ισολογισμός από το 2003.

Με τη διατήρηση και εφαρμογή του ΠΔ 103/2014, που καθορίζει μόνο 14 θέσεις εργασίας για μόνιμους εκπαιδευτικούς σε ΚΕΣΕΝ και στη σχολή Σωστικών στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να είναι ωρομίσθιοι (11 σε σύνολο 16) με πενιχρούς μισθούς όπως και οι ναυτοδιδάσκαλοι που είναι υπό εξαφάνιση και με το ν.4504/2017 (άρθρο 137, παρ. 4αα) μπαίνουν πρόσθετα εμπόδια προβλέποντας “πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής” βάζοντας διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των μηχανικών.

Συνεχίζεται η απαξίωση και η μη χρήση των εργαστηριακών υποδομών, που αντί να εκσυγχρονιστούν και να συμβάλουν στη μετεκπαίδευση, έχουν μετατραπεί σε αίθουσες θεωρητικής διδασκαλίας.

Με βάση τα αποτελέσματα των εξεταστικών περιόδων και τον αυξημένο αριθμό αποτυχόντων βρίσκει έδαφος η παραπαιδεία των ιδιωτικών φροντιστηρίων, ενώ διευρύνεται η χρήση των φωτοτυπημένων σημειώσεων που επιβαρύνουν οικονομικά τους μετεκπαιδευόμενους.

Παραμένει το πρόβλημα με τον περιορισμό των μαθημάτων σε εμβόλιμες εξεταστικές, που για να συμμετάσχεις με το νέο κανονισμό πρέπει να έχεις ολοκληρώσει όλους τους κύκλους μαθημάτων και με βάση το ωρολογιακό πρόγραμμα δεν πραγματοποιούνται σε όλους τους κύκλους εμβόλιμες εξεταστικές.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και ζητάει την άμεση συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας για επίλυση των οξυμένων προβλημάτων μας».

 

Το διεκδικητικό πλαίσιο της ΣΕ ΚΕΣΕΝ Μηχανικών