ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ/Μ : Καταδικάζει τις αντιδραστικές αλλαγές στον κανονισμό σπουδών του ΚΕΣΕΝ

Τις επικείμενες αντιδραστικές αλλαγές στον κανονισμό σπουδών του ΚΕΣΕΝ ζητά η Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. Παράλληλα, ζητά άμεση συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων.

Τα προβλήματα αναδείχτηκαν ιδιαίτερα στη Γενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στις 8 Μάη, που σε συνδυασμό με τα πρόσθετα αντιδραστικά μέτρα που περιλαμβάνει η τροποποίηση του κανονισμού σπουδών του ΚΕΣΕΝ, οξύνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση.

Συγκεκριμένα, στις 6 Μάη συνεδρίασε το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ), όπου μεταξύ των θεμάτων περιελάμβανε τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), νέο Εσωτερικό Κανονισμό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), νέο Κανονισμό Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π – Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Στη συνεδρίαση δεν υπήρχε εκπροσώπηση από τις Συντονιστικές ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων – Μηχανικών, ενώ το υπουργείο κοινοποίησε τα θέματα την περίοδο των εορτών του Πάσχα που ήταν κλειστό το ΚΕΣΕΝ και οι ΑΕΝ, έχοντας ως αποτέλεσμα να μη συζητηθούν σε Γενικές Συνελεύσεις ΚΕΣΕΝ, ΑΕΝ.

Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στο νέο κανονισμό σπουδών σημειώνονται τα εξής:

«Στο Συμβούλιο του ΚΕΣΕΝ αποκλείονται οι αντιπρόσωποι σπουδαστών, καθώς και αντιπρόσωποι καθηγητών από κάθε ειδικότητα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα συνεδρίασης του Συμβουλίου, το οποίο συνεδρίαζε κάθε 3 μήνες, ούτε καθορίζεται ο τρόπος λήψης αποφάσεων που γινόταν με σχετική πλειοψηφία των παριστάμενων μελών.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά 2 φορές το χρόνο, ενώ ήταν κάθε μήνα.

Αποτελεί πρόκληση, ενώ η πλειοψηφία των εργαστηρίων δεν λειτουργούν και συνεχίζονται οι ελλείψεις σε βιβλία, να καθορίζονται στο νέο κανονισμό πειθαρχικές και χρηματικές ποινές, σε βάρος των μετεκπαιδευομένων από τυχόν φθορές, που μπορεί να επιβάλει η διοίκηση.

Στη συνεδρίαση του ΣΝΕ απορρίφθηκε η πρόταση που έχει καταθέσει από τις 23/2/2018 το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών για τη δημιουργία ειδικών τμημάτων εκπαίδευσης για “Υψηλή τάση στα πλοία” και “Ηλεκτροπρόωση”.

Οι σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό (η πλειοψηφία τους είναι ωρομίσθιοι) έχουν ως αποτέλεσμα στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών να μην μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των συναδέλφων που θέλουν να εγγραφούν στον κύκλο μαθημάτων για την απόκτηση του διπλώματος του Α’ Μηχανικού. Η γραμματεία του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών τους παραπέμπει για το Σεπτέμβρη!

Παράλληλα, η απαξίωση της κτιριακής υποδομής έχει ως αποτέλεσμα το μεγάλο αμφιθέατρο να παραμένει για μήνες εκτός λειτουργίας, υπό τον κίνδυνο πτώσης της οροφής του!!!

Αυτές οι εξελίξεις προστίθενται στη διαρκή υποβάθμιση του ΚΕΣΕΝ και συνολικά της Ναυτικής Εκπαίδευσης, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, ανοίγοντας την όρεξη στα παράσιτα της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η Γενική Συνέλευση καταδικάζει τις επικείμενες αντιδραστικές αλλαγές στον κανονισμό σπουδών του ΚΕΣΕΝ και ζητάμε την άμεση συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας για την επίλυση των οξυμένων προβλημάτων μας.

Διεκδικούμε:

 1. Συμμετοχή εκπροσώπου της Συντονιστικής Επιτροπής του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών σε όλα τα όργανα (Συμβούλιο ΚΕΣΕΝ, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ΣΝΕ). Αλλαγή του Κανονισμού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και του συστήματος αξιολόγησης και απουσιών των μετεκπαιδευόμενων, όπως απουσίες που γίνονται για υπηρεσιακούς λόγους π.χ. ΥΝΜ, ΑΝΥΕ κ.ά.
 2. Άμεση φοίτηση όλων των συναδέλφων με τη δημιουργία νέων τμημάτων μέχρι 25 άτομα και η Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων υπηρεσιακά να ενημερώνει το ΚΕΣΕΝ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων των συναδέλφων από την ΑΝΥΕ, όπως και η αιτιολόγηση με νομολογία τυχόν απόρριψης.
 3. Αναβάθμιση της μετεκπαίδευσης με αλλαγή της διδασκόμενης ύλης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της τεχνολογίας, αύξηση των εργαστηριακών ωρών με παράλληλη μείωση των θεωρητικών ωρών και αλλαγή του τρόπου των εξετάσεων. Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Ανοικτή στην πρόσβαση για όλους τους ενδιαφερόμενους και τα αποτελέσματα των εξετάσεων να αναρτιούνται ηλεκτρονικά.
 4. Κατάργηση του ορίου μαθημάτων στις εμβόλιμες εξεταστικές περιόδους. Διεξαγωγή εμβόλιμης εξεταστικής αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του καλοκαιριού. Κατάργηση της πενταετίας που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των κύκλων.
 5. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ναυτιλίας να μεριμνήσουν για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Ναυτικών Μητρώων στην κατάθεση και έκδοση των πιστοποιητικών από τους συναδέλφους, καθώς και την πληροφόρηση των μετεκπαιδευόμενων για τον τρόπο ανανέωσης των πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας.
 6. Συγγραφή εγκεκριμένων σημειώσεων για κάθε μάθημα των κύκλων Μηχανικών Α’ και Β’ Τάξεως (βάσει της καθορισμένης βιβλιογραφίας του νέου προγράμματος σπουδών).
 7. Να επανέλθει η καταβολή του επιδόματος, όπως γινόταν από το ΚΕΣΕΝ, με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου και αύξηση του στο 80% του βασικού μισθού του αντίστοιχου διπλώματος.
 8. Αποκλειστικά Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση, ενταγμένη στο υπουργείο Παιδείας, ισοτιμία των διπλωμάτων μας με τα αντίστοιχα της στεριάς, καθώς και αποστρατικοποίηση των ΑΕΝ και του ΚΕΣΕΝ.
 9. Κατάργηση του ΠΔ 141/2014 και των νόμων 3153/2003, 3450/2006 (ΝΕΚΕ) για την ιδιωτικοποίηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης.
 10. Να ασφαλίζονται στο ΝΑΤ όλοι οι μετεκπαιδευόμενοι στο ΚΕΣΕΝ και οι εισφορές να καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
 11. Δωρεάν στέγαση των μετεκπαιδευόμενων από την επαρχία στην Εστία Ναυτικών και επίδομα στέγασης για όσους δεν μπορεί να καλύψει, καθώς και μειωμένα εισιτήρια μετακίνησης στο μόνιμο τόπο διαμονής τους, σε όλα τα μέσα μεταφοράς.
 12. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και υλικών για την καθαριότητα του κτιρίου του ΚΕΣΕΝ και απολύμανσή του.
 13. Έλεγχο των οικονομικών του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και των κεφαλαίων του ΝΑΤ.
 14. Κατάργηση του νόμου 4150/2013 για την “Ανασυγκρότηση του ΥΝΑ”, της Υπουργικής Απόφασης (3522.2/08/2013) “Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας”.
 15. Κάλυψη των ελλειμμάτων του ΝΑΤ από τον κρατικό προϋπολογισμό, που δημιουργούνται από τη “μαύρη” ανασφάλιστη εργασία, σύμφωνα με την πρόταση της ΠΕΜΕΝ να ναυτολογούνται στα πλοία που ανήκουν στο ν. 27/1975 όλοι οι ναυτεργάτες μέσω ΓΕΝΕ με Συλλογική Σύμβαση και Κοινωνική Ασφάλιση, κατάργηση των χαριστικών πράξεων και επιδοτήσεων των εφοπλιστών και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΝΑΤ.
 16. Να σταματήσει η λεηλασία της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ. Να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ και των άλλων κεφαλαίων που εποπτεύονται από το ΝΑΤ, σύμφωνα με τις προτάσεις της ΠΕΜΕΝ.
 17. Να καταργηθεί η Υπουργική Απόφαση που αναγνωρίζει τα πιστοποιητικά από χώρες όπως Φιλιππίνες, Ινδονησία, Ουκρανία, Πολωνία, Ινδία, Λιθουανία και άλλες.
 18. Κατάργηση της άδικης/υψηλής φορολογίας των ναυτεργατών.
 19. Να λειτουργήσει πλήρως και για τους Γ’ Μηχανικούς το ΕRM».
 Ανακοίνωση της ΠΕΜΕΝ

Σε ανακοίνωσή της η ΠΕΜΕΝ αναφέρει τα εξής:

«Επανερχόμαστε με αφορμή τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΣΝΕ) που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μάη και παρά τη θέση μας για αναβολή του, συνεδρίασε με θέματα μεταξύ των οποίων ο νέος Κανονισμός Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), τροποποίηση του Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), νέος Εσωτερικός Κανονισμός των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ).

Η διοίκηση της ΠΕΜΕΝ στηρίζει και επισυνάπτει τις θέσεις του Σπουδαστικού Συλλόγου Ασπροπύργου, που διατυπώθηκαν από εκπρόσωπό του στη συνεδρίαση του ΣΝΕ, καθώς και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΣΕΝ που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μάη, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων και τις τροποποιήσεις στο Κανονισμό Σπουδών του ΚΕΣΕΝ.

Καλούμε τους σπουδαστές των ΑΕΝ, τους μετεκπαιδευόμενους του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχους – Μηχανικούς να αγωνιστούμε για:

Αποκλειστικά – Ενιαία – Δημόσια – Δωρεάν – Ανώτατη Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση για όλους τους ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση της ΠΕΜΕΝ