ΠΕΣ-ΝΑΤ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2021

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2021

Καλούνται ΟΛΑ τα Μέλη της ΠΕΣ-ΝΑΤ να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών 2021 της Ένωσης, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής Αρχαιρεσιών 2021 Σύμφωνα με τα άρθρα 12 & 13 του Καταστατικού.
  2. Οικονομικός Απολογισμός 2020 και 2021
  3. Απολογισμός Δράσης του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  4. Ψηφοφορίες για όλα τα παραπάνω.

Μέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται η Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 10:30 π.μ., στην αίθουσα συνελεύσεων του 2ου ορόφου του Μεγάρου της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132 στον Πειραιά και σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με το ίδιο θέμα.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :

Επειδή κατά την πρώτη μέρα είναι αδύνατο να επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, κάνουμε γνωστό στα μέλη ότι η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί οπωσδήποτε, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων του 2ου ορόφου του Μεγάρου της ΠΝΟ, Κολοκοτρώνη 132 στον Πειραιά.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, έχουν τα τακτοποιημένα οικονομικά μέλη, όπως ορίζετε καταστατικά. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών είναι δυνατόν να γίνεται και κατά την προσέλευση των μελών στη Γενική Συνέλευση.

Για τη Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Βρανάς                                              Τσιουδάκης Γιάννης