ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» – ΠΕΕΜΑΓΕΝ Καταγγέλλουν σωρεία παραβιάσεων της ΣΣΕ της ακτοπλοΐας

 

Την εφοπλιστική ασυδοσία σε βάρος των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, με την ανοχή και της σημερινής κυβέρνησης, επιβεβαίωσαν οι έλεγχοι που έκανε αντιπροσωπεία των σωματείων ΠΕΜΕΝ,«ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΕΜΑΓΕΝ,  στον Πειραιά και  το Λαύριο, διαπιστώνοντας μια σειρά από παραβιάσεις ως προς την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ακτοπλοΐας.

Οι έλεγχοι έγιναν στα Ε/Γ – Ο/Γ πλοία «OLYMPUS» (στις 26/8) και «AQUA BLUE» (στις 27/8), των ναυτιλιακών εταιρειών «SEA SPEED FERRIES» και «SEA JETS».

Οπως αναφέρουν τα σωματεία, στο «OLYMPUS», με έτος κατασκευής 1976 (44 ετών!) «δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διανυκτερεύσεις στους ναυτεργάτες (…) ούτε τους καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποζημιώσεις, παρότι υπήρξε αντίστοιχη καταγγελία των σωματείων μας για τις διανυκτερεύσεις από τις 17/06/2020. Δεν καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή. Καμία αμοιβή για extra εργασίες. Δεν υπάρχουν (…) βιβλία υπερωριών και πρόσθετων αμοιβών (extra) πληρώματος (Γέφυρας, Μηχανής)». Ενώ ο μισθός και πάσης φύσεως αποδοχές πρέπει να καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα, «η ημερομηνία στα αποδεικτικά των καταθέσεων των μισθών για τον μήνα Ιούλιο (…) ήταν στις 25 Αυγούστου, δηλαδή μια μέρα πριν τον έλεγχο».

Αντίστοιχα, στο Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο «AQUA BLUE», με έτος κατασκευής 1975 (45 ετών!) «δεν καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή σε κανένα μέλος του πληρώματος», ενώ στην κατάσταση ωρών εργασίας και αναπαύσεως αναγράφονται δώδεκα ώρες εργασίας ημερησίως. Στο βιβλίο υπερωριών και έξτρα εργασιών δεν γίνεται καμία καταγραφή. Δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή σε κανένα μέλος του πληρώματος. Υπάρχουν μισθολογικές καταστάσεις όπου ο βασικός μισθός και το επίδομα Κυριακών (22%) αναγράφονται μειωμένα σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τη ΣΣΕ.

Οι διανυκτερεύσεις δεν εφαρμόζονται. Για τον Ιούλη, δόθηκαν διανυκτερεύσεις σε 13 μέλη από το πλήρωμα, σε σύνολο 55 μελών, ενώ δεν καταβλήθηκαν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις στα μέλη στα οποία δεν εφαρμόστηκε η διανυκτέρευση. Η υπερωριακή αμοιβή για Σάββατα – αργίες καταβάλλεται για έως 8 ώρες και όχι με βάση τις πραγματικές ώρες εργασίας, ενώ οι ναυτεργάτες εργάζονται περισσότερες ώρες. Η ημερομηνία στα αποδεικτικά των καταθέσεων των μισθών για τον Ιούλη ήταν στις 12 Αυγούστου.

Τα ναυτεργατικά σωματεία απαιτούν «την άμεση και πλήρη εφαρμογή της ΣΣΕ με βάση τα καταγγελλόμενά μας» και δηλώνουν πως «θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις στα πλοία, για την εφαρμογή των ΣΣΕ και για το σύνολο των δικαιωμάτων των ναυτεργατών».