ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ : Απαιτούν την απόσυρση του αντεργατικού σχεδίου νόμου για τον κανονισμό ενδιαίτησης

Αμείωτη συνεχίζεται η επίθεση εφοπλιστών, κυβέρνησης της ΝΔ, για τη συντριβή των ΣΣΕ, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της συνδικαλιστικής δράσης, τη μείωση των οργανικών συνθέσεων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η τροποποίηση του ΠΔ 259/1981 «περί κανονισμού ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των ελληνικών εμπορικών πλοίων». Με πρόσχημα τον «εκσυγχρονισμό» προωθούν σε όλες τις κατηγορίες καραβιών συντριπτικό χτύπημα στις ειδικότητες των Μαγείρων, Θαλαμηπόλων, Φροντιστών, Βοηθών Τροφοδοσίας, με την κατάργηση των μαγειρείων.

Συγκεκριμένα στο σχέδιο ΠΔ αναφέρεται: «Δεν απαιτείται η εγκατάσταση χώρου εστιατορίου σε νέα και υπάρχοντα πλοία στις περιπτώσεις που ο πλοίαρχος και το πλήρωμα αποζημιώνεται για τροφοδοσία σύμφωνα με τις εκάστοτε συλλογικές ή ατομικές συμβάσεις εργασίας».

Επίσης προβλέπει στο άρθρο 6 «προκειμένου περί επιβατηγών πλοίων, επιτρέπεται η συνδιαμονή μέχρι και τεσσάρων (4) ατόμων κατωτέρου πληρώματος και μέχρι δύο (2) αξιωματικών».

Η τροποποίηση του ΠΔ 259/1981 υπονομεύει ακόμα και τα ελάχιστα που προβλέπονται περί ενδιαίτησης στη Διεθνή Σύμβαση MLC, ανατρέπει και υποβαθμίζει το σύνολο των κατακτήσεων για τις συνθήκες διαβίωσης των ναυτεργατών, μειώνει τις οργανικές συνθέσεις, καταργεί ειδικότητες, εντατικοποιεί την εργασία, αυξάνει την ανεργία, οικοδομούν συνθήκες γαλέρας στο βωμό της κερδοφορίας των εφοπλιστών.

Στην ένταση της εκμετάλλευσης των ναυτεργατών από εφοπλιστές, κυβέρνηση της ΝΔ, που συνεχίζει εκεί που σταμάτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συμβάλλει ο εργοδοτικός – κυβερνητικός συνδικαλισμός της ΠΝΟ, που διαγκωνίζονται για την «καρέκλα» και για τις βρώμικες συναλλαγές με τους εφοπλιστές, ενώ προετοιμάζουν το χτύπημα των ΣΣΕ στα ποντοπόρα καράβια με την εφαρμογή των μισθολογίων της ITF για το σύνολο των ναυτεργατών να αποτελέσει τον πολιορκητικό κριό για τις υπόλοιπες κατηγορίες πλοίων και χωρίς καμία υποχρέωση των εφοπλιστών για Κοινωνική Ασφάλιση των ναυτεργατών.

Καταγγέλλουμε και απαιτούμε την απόσυρση του αντεργατικού σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του ΠΔ 259/1981, καλούμε τους ναυτεργάτες να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου και των εκπροσώπων του, διεκδικώντας:

ΣΣΕ, Κοινωνική Ασφάλιση, συνδικαλιστικά δικαιώματα για το σύνολο των ναυτεργατών, προσαρμογή των οργανικών συνθέσεων στις αυξημένες ανάγκες των καραβιών, προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.