ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ: Να διερευνηθούν οι καταγγελίες απολυμένου ναυτεργάτη από το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «TERRA JET»

Να διερευνηθούν από το υπουργείο Ναυτιλίας οι καταγγελίες του ναυτεργάτη, που απολύθηκε λόγω ατυχήματος στις 23 Δεκέμβρη 2016 από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, απαιτούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, τα οποία επίσης απαιτούν την έγγραφη ενημέρωσή τους με βάση τα καταγγελλόμενα του ναυτεργάτη.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τα δύο σωματεία:

«Συγκεκριμένα ο ναυτεργάτης ήταν ναυτολογημένος με την ειδικότητα του Καθαριστή στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο “TERRAJET” της ναυτιλιακής εταιρείας “SEA JET” και απολύθηκε λόγω ατυχήματος.

Στο φυλλάδιό του, που παρακρατήθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδος και ενώ ο ναυτεργάτης είναι σε αναρρωτική άδεια, εμφανίζεται ναυτολόγηση από τις 24/02/2017 – 01/06/2017 που πραγματοποιήθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά!

Επίσης στο φυλλάδιό του, στις πίσω σελίδες εμφανίζεται σφραγίδα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδος με ημερομηνία 20/04/2017, στην οποία αναγράφει “εγκρίθηκε ικανός για εργασία“.

Στα στοιχεία που διαθέτει ο ναυτεργάτης περιλαμβάνεται και το παραπεμπτικό από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδος για να περάσει ΑΝΥΕ (Ανωτάτη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή) με ημερομηνία 16/03/2017.

Απαιτούμε την έγγραφη ενημέρωσή μας με βάση τα καταγγελλόμενα του ναυτεργάτη».