Κάντε κλικ στη φωτογραφία για να δείτε ένα δείγμα απο το Λεύκωμα

Ένα όμορφο λεύκωμα

για την πρωτοπόρα δράση

του ΚΚΕ στους αγώνες

των ναυτεργατών 

To Λεύκωμα διακινείται

στα καράβια και στα γραφεία

της εφημερίδας

«ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ»

Κολοκοτρώνη 99, 3ος όρ., Πειραιά

και μπορεί να αποσταλεί στη μόνιμη

κατοικία των συναδέλφων στην επαρχία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-4117578