ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Κινητοποίηση στο υπουργείο Ναυτιλίας στις 21 Οκτώβρη για το πρόβλημα των εγγραφών

Την πραγματοποίηση κινητοποίησης τη Δευτέρα 21 Οκτώβρη στο υπουργείο Ναυτιλίας αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση που έγινε σήμερα Πέμπτη στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών, «απαιτώντας την άμεση λήψη μέτρων για την παρακολούθηση κύκλων μαθημάτων και να μην παραπέμπουν τους συνάδελφους για τις 7 Φλεβάρη!».

Η Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι «η έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο ΚΕΣΕΝ Μηχανικών για το οξυμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι μηχανικοί με τη μη εγγραφή τους στην παρακολούθηση κύκλων μαθημάτων για την απόκτηση των διπλωμάτων Α’  και Β’  Μηχανικών».

Στη συνέχεια παραθέτουμε το έγγραφο που είχε αποστείλει η Συντονιστική Επιτροπή των σπουδαστών του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών στις 15 Οκτώβρη προς τον υπουργό και τις υπηρεσίες του ΥΕΝ:

Προς

  • Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη
  • ΥΝΑ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών κ. Βουτσινά
  • Διοίκηση ΚΕΣΕΝ
  • Διεύθυνση ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών
  • Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
  • ΠΕΕΔΝΕ
  • Μ.Μ.Ε.

Επανερχόμαστε για το οξυμμένο πρόβλημα που αναδείξαμε και στη Γενική Συνέλευση στις 12 Σεπτέμβρη, για τις εγγραφές των συναδέλφων στη παρακολούθηση κύκλων μαθημάτων για την απόκτηση των διπλωμάτων Α’ και Β’ Μηχανικών.

Συγκεκριμένα το ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών σε ανακοίνωση στις 27 Σεπτέμβρη 2019 αναφέρει ότι για την απόκτηση του διπλώματος του Α’ Μηχανικού υπάρχει πληρότητα των θέσεων μέχρι και το κύκλο  που αρχίζει στις 18 Δεκέμβρη 2019, παραπέμποντας τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν τον κύκλο που έχει στις 7 Φλεβάρη 2020!!!

Αντίστοιχα για την απόκτηση του διπλώματος του Β’ Μηχανικού σε ανακοίνωση του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών στις 9 Οκτώβρη, αναφέρει ότι υπάρχει πληρότητα των θέσεων μέχρι και τους κύκλους  που αρχίζουν στις 13 Νοέμβρη 2019, παραπέμποντας τους συναδέλφους να παρακολουθήσουν τους κύκλους που έχει στις 7 Φλεβάρη 2020!!!

Το αποτέλεσμα είναι δεκάδες Μηχανικοί να αποκλειστούν από την εγγραφή στους επόμενους κύκλους μαθημάτων, προκαλώντας τους

προβλήματα στον οικονομικό και επαγγελματικό προγραμματισμό τους, ενώ αποτελεί τροφή στα τρωκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Αυτή η κατάσταση έρχεται και σε αντίθεση με την εφαρμογή του κανονισμού σπουδών του ΚΕΣΕΝ,  που αναφέρει στο άρθρο 7, παρ. 2 «οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου».

Με αφορμή το πρόβλημα των εγγραφών καλούμε τους συνάδελφους Μηχανικούς να συμμετέχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ την Πέμπτη 17 Οκτώβρη στις 09:45 στο μικρό Αμφιθέατρο της σχολής.

15 Οκτώβρη 2019

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ