Καταγγελία για την απαράδεκτη κατάσταση στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων

ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ –  ΠΕΕΜΑΓΕΝ – ΠΕΠΡΝ – ΠΕΣ/ΝΑΤ :

Προς:

  • Υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη
  • ΥΕΝ/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας κ. Ρεϊζη
  • Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο ΝΑΤ
  • ΠΝΟ / Ναυτεργατικά Σωματεία
  • ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Επανερχόμαστε στα οξυμμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτεργάτες σχετικά με την διεκπεραίωση ζητημάτων τους στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων (ΥΝΜ), από την διαρκή μείωση του υπαλληλικού προσωπικού.

Πληθαίνουν διαρκώς οι καταγγελίες ναυτεργατών που έχουν καταθέσει για σύνταξη και ο προβλεπόμενος έλεγχος για τις ναυτολογήσεις τους από την Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων (ΥΝΜ), πραγματοποιείται από έναν (1) υπάλληλο!!!

Αποτέλεσμα είναι η μεγάλη καθυστέρηση που φθάνει και 6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της σύνταξης, δεν καταβάλλεται στον ναυτεργάτη ούτε η προσωρινή σύνταξη, που είναι μικτά από 384 – 768 ευρώ.

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στην ΥΝΜ, δεν είναι αποσπασμένη από την διαρκή υπονόμευση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας, που θα ενταθεί με το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, που προωθεί η κυβέρ-νηση της ΝΔ συνέχει των προ-ηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, με τραγικά αποτελέ-σματα για την εργατική – λαϊκή οικογένεια.

Απαιτούμε την άμεση     παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας με την πρόσληψη υπαλληλικού προσωπικού στην ΥΝΜ, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών,      με την άμεση έκδοση και      απόδοση  των συντάξεων.

30 Γενάρη 2020

Οι Διοικήσεις των Σωματείων