12η Ολομέλειατης ΚΕ του ΚΚΕ 1968

12η Ολομέλειατης ΚΕ του ΚΚΕ 1968