ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ : Πρόβλημα μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα διπλώματά τους

Ερώτηση για το πρόβλημα μηχανικών του Εμπορικού Ναυτικού που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα διπλώματά τους με βάση την τροποποίηση της STCW 1978 (Μανίλα 2010) κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Ναυτιλίας οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος ΜαρίνοςΧρήστος ΚατσώτηςΔιαμάντω Μανωλάκου και Λεωνίδας Στολτίδης.

Αναλυτικά αναφέρουν:

«Επανειλημμένες είναι οι καταγγελίες και οι παρεμβάσεις Μηχανικών και της ΠΕΜΕΝ, για το οξυμένο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι Μηχανικοί που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα διπλώματά τους με βάση την τελευταία τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και εκτέλεσης βάρδιας για ναυτικούς – STCW 1978 (Μανίλα 2010).

Συγκεκριμένα, οι Μηχανικοί που απέκτησαν τα διπλώματά τους πριν τις τροποποιήσεις της διεθνούς σύμβασης STCW 1978, που επικυρώθηκαν με τα ΠΔ 243/1998 και ΠΔ 141/2014, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν την ανανέωση των διπλωμάτων τους.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποια άμεσα μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση, ώστε να ανανεώσουν με βάση την τροποποίηση της STCW 1978 (Μανίλα 2010) τα διπλώματά τους οι Μηχανικοί χωρίς αποκλεισμούς».