ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ : Για τις μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις για αναδρομικά συνταξιούχων

Την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει με τη διαδικασία απόδοσης των αναδρομικών των συντάξεων ζητούν με Ερώτησή τους προς τον υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Δελής και Νίκος Καραθανασόπουλος.

Αναφέρουν συγκεκριμένα:

«Όπως σας είναι γνωστό, στα χρόνια της κρίσης η έκδοση των συντάξεων καθυστερούσε αρκετά μεγάλο διάστημα, ακόμη 3 ή και 4 χρόνια, γι’ αυτόν τον λόγο μέχρι την τελική έκδοσή τους δίνονταν και δίνονται ακόμη προσωρινές συντάξεις που αποτελούν μέρος της κύριας. Με την έκδοση την κανονικής σύνταξης αποδίδονται στους δικαιούχους και τα αναδρομικά που προέκυπταν για το συγκεκριμένο διάστημα. Από αυτή τη διαδικασία έχουν προκύψει τα παρακάτω:

  1. Για όσους συνταξιούχους έκαναν τις φορολογικές τους δηλώσεις και δήλωσαν αυτά τα χρήματα στην εφορία μετά από ενημέρωση των λογιστών τους δεν προκύπτει πρόβλημα.
  2. Σε άλλους όμως, παρότι τα έχουν δηλώσει και πληρώσει τις αναλογούσες φορολογικές υποχρεώσεις, τους ήρθε ενημέρωση από την εφορία με την οποία τους ζητάει πίσω οφειλές με μεγάλες επιβαρύνσεις.
  3. Σε άλλους συνταξιούχους που δεν είχαν ενημέρωση και δεν είχαν προβεί καν σε συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις, τους ήρθαν υπέρογκα ποσά καταβολής επιβαρυμένα με όλες τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, γιατί η εφορία δεν τους φορολογεί ξεχωριστά για τα αναλογούντα αναδρομικά κάθε χρονιάς όπως οφείλει, αλλά προσθέτει όλο το ποσό των αναδρομικών στο εισόδημα του έτους απόδοσης με αποτέλεσμα να αυξάνεται πλασματικά το εισόδημα αυτής της χρονιάς και να έχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις.
  4. Ακόμη υπάρχει το εξής πρόβλημα: Συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πέντε χρόνια πριν από το έτος 2019 και που με βάση τον νόμο οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αποδοχές που έλαβαν έχουν παραγραφεί, τους ζητείται να τις πληρώσουν και με επιβάρυνση.

Ερωτάται ο κ. υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση:

  1. Ώστε να δοθεί παράταση χρόνου σε όσους δεν έχουν προβεί σε νέες συμπληρωματικές δηλώσεις με διαγραφή των όποιων προστίμων και προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί στα χρόνια αυτά.
  2. Προκειμένου να παραγραφούν με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία τα χρεωστικά ποσά, τα οποία αφορούν σε συντάξεις που καταβλήθηκαν πριν την 5ετία από το έτος 2019.
  3. Ώστε τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ως αναδρομικά από την εκκαθάριση της σύνταξής τους και συγκεντρώνονται σε μια χρονιά, αλλά αφορούν περισσότερα χρόνια, να μοιρασθούν αναλογικά σε κάθε χρονιά, ώστε η φορολογική επιβάρυνση να είναι η πραγματική για κάθε έτος που επιβλήθηκε και όχι αυτή που επιβάλλεται στη χρονιά συνολικής απόδοσης των αναδρομικών.
  4. Ώστε οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν να είναι απαλλαγμένες από πρόστιμα, προσαυξήσεις ή όποια άλλη πρόσθετη επιβάρυνση και να δοθεί η δυνατότητα καταβολής μέσα από ρύθμιση εύλογων μηνιαίων  δόσεων».