ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ: Για τη διάκριση χορήγησης σύνταξης στους ασφαλισμένους σύμφωνα με το νόμο 4387/2016

Ερώτηση προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα «Για την διάκριση χορήγησης σύνταξης στους ασφαλισμένους σύμφωνα με το νόμο 4387/2016» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, Λεωνίδας Στολτίδης, Γιώργος Λαμπρούλης, Νίκος Καραθανασόπουλος, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με το ν. 4387/2016 εκτός από τις μεγάλες ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των ασφαλισμένων, με το διαχωρισμό της σύνταξης σε Εθνική και ανταποδοτική, την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του συντάξιμου μισθού, την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67, την κατάργηση ουσιαστικά των επικουρικών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις, εισάγει τη διάκριση για όσους δεν έχουν 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα -συμπεριλαμβάνονται και ομογενείς- για τους οποίους προεκλογικά είχατε δεσμευτεί για απάλειψή της.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 που αναφέρεται στην εθνική σύνταξη, στη 2η παράγραφο προβλέπει:

  1. Ειδικά, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή για τους πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύεται, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε αυτούς. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

Με την ρύθμιση αυτή, ιδιαίτερα την προϋπόθεση των 40 ετών, καταδικάζετε εργαζόμενους που έχτισαν όλες τις υποδομές για τους ολυμπιακούς αγώνες, το αεροδρόμιο, που σακατεύτηκαν στα έργα και στις οικοδομές, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας, πολλοί από αυτούς με εργασία από το 1992 να τους χορηγείται τελικά εθνική σύνταξη, ψίχουλα.

Παραδείγματα συνταξιοδότησης με έτη ασφάλισης 15 και 20 ετών:

 

Η ρύθμιση αυτή παρά του ότι χαρακτηρίστηκε απαράδεκτη και εισάγει διακρίσεις σε βάρος των ασφαλισμένων παρά τις υποσχέσεις για διόρθωση από το κόμμα της ΝΔ συνεχίζει να εφαρμόζει το άρθρο 7 του 4387/2016 που δεσμευόταν ότι θα καταργούσε.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, αν προτίθεται να καταργήσει τη διάκριση περί τού χρόνου διαμονής στην Ελλάδα του ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως εθνικότητας και να διασφαλίσει τις ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε όλους».