ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: Καταγγέλλει τη μη εφαρμογή της ΣΣΕ Πορθμείων

Τη μη εφαρμογή της ΣΣΕ Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού στα επιβατηγά οχηματαγωγά «ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ» και «ΝΙΚΗΤΗΣ» καταγγέλλει το Ενιαίο Συνδικάτο Ναυτεργατών Νομού Καβάλας.

Συγκεκριμένα στις συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογράψει οι ναυτεργάτες και έχουν κατατεθεί στο Λιμενικό Τμήμα Θάσου, γίνεται αναφορά για διακεκομμένο ωράριο εργασίας παραβιάζοντας το άρθρο 6 παρ. 4 της ΣΣΕ (Αριθμ. 2242.5-1.6/6695/2018) που καθορίζει «Το οκτάωρο υπηρεσίας που ορίζεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι συνεχές από την ώρα της έναρξής του με μια διακοπή που δεν μπορεί να υπερβεί τη μία ώρα. Πάντως η διακοπή αυτή θα πραγματοποιείται μετά την τρίτη και προ της έκτης ώρας του οκταώρου».

Να εφαρμοστεί η ΣΣΕ ζητούν ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Την άμεση παρέμβαση του υπουργείου Ναυτιλίας και των υπηρεσιών να ελεγχθούν τα καταγγελλόμενα και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπεται στη ΣΣΕ των Πορθμείων ζητούν η ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ.