Φύλλα 1987                                                          

261-262 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   273-274 ΙΟΥΛΙΟΣ   
263-264 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   275
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
265-266 ΜΑΡΤΙΟΣ   276-277 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
267-268 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   278-279 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
269-270 ΜΑΙΟΣ   280-281 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
271-272
ΙΟΥΝΗΣ   282-283 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ