Φύλλα 1985                                                          

213-214 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   225-226 ΙΟΥΛΙΟΣ   
215-216 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   227-228
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
217-218 ΜΑΡΤΙΟΣ   229-230 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
219-220 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   231-232 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
221-222 ΜΑΙΟΣ   233-234 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
223-224
ΙΟΥΝΗΣ   235-236 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ