Φύλλα 1983                                                          

165-166 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   177-178 ΙΟΥΛΙΟΣ   
167-168 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   179-180
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
169-170 ΜΑΡΤΙΟΣ   181-182 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
171-172 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   183-184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
173-174 ΜΑΙΟΣ   185-186 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
175-176 ΙΟΥΝΗΣ   187-188 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ