Φύλλα 1982                                                          

141-142 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   153-154 ΙΟΥΛΙΟΣ   
143-144 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   155-156
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
145-146 ΜΑΡΤΙΟΣ   157-158 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
147-148 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   159-160 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
149-150 ΜΑΙΟΣ   161-162 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
151-152 ΙΟΥΝΗΣ   163-164 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ