Φύλλα 1981                                                          

117-118 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   129-130 ΙΟΥΛΙΟΣ   
119-120 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   131-132
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
121-122 ΜΑΡΤΙΟΣ   133-134 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
123-124 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   135-136 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
125-126 ΜΑΙΟΣ   137-138 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
127-128 ΙΟΥΝΗΣ   139-140 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ