Φύλλα 1980                                                          

093-094 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   105-106 ΙΟΥΛΙΟΣ   
095-096 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   107-108
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
097-098 ΜΑΡΤΙΟΣ   109-110 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
099-100 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   111-112 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
101-102 ΜΑΙΟΣ   113-114 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
103-104 ΙΟΥΝΗΣ   115-116 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ