Φύλλα 1979                                                          

069-070 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   081-082 ΙΟΥΛΙΟΣ   
071-072 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   083-084
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
073-074 ΜΑΡΤΙΟΣ   085-086 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
075-076 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   087-088 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
077-078 ΜΑΙΟΣ   089-090 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
079-080 ΙΟΥΝΗΣ   091-092 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ