Φύλλα 1978                                                          

045-046 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   057-058 ΙΟΥΛΙΟΣ   
047-048 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   059-060
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
049-050 ΜΑΡΤΙΟΣ   061-062 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
051-052 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   063-064 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
053-054 ΜΑΙΟΣ   065-066 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
055-056 ΙΟΥΝΗΣ   067-068 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ