Φύλλα 1977                                                          

025 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   033-034 ΙΟΥΛΙΟΣ   
026 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   035-036 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
027 ΜΑΡΤΙΟΣ   037-038 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
028 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   039-040 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
029-030 ΜΑΙΟΣ   041-042 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
031-032 ΙΟΥΝΗΣ   043-044 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ