Φύλλα 1976                                                          

013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   019 ΙΟΥΛΙΟΣ  
014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   020 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
015 ΜΑΡΤΙΟΣ   021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
016 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   022 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
017 ΜΑΙΟΣ   023 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
018 ΙΟΥΝΗΣ   024 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ