Φύλλα 1975                                                          

002 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   007 ΙΟΥΛΙΟΣ  
002 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   008 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
003 ΜΑΡΤΙΟΣ   009 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  
004 ΑΠΡΙΛΙΟΣ   010 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  
005 ΜΑΙΟΣ   011 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  
006 ΙΟΥΝΗΣ   012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ