ΠΕΜΕΝ-ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ-ΠΕΕΜΑΓΕΝ: Nα ελεγχθούν οι καταγγελίες μελών του πληρώματος του «Olympic Champion» για τη ΣΣΕ

Τον άμεσο έλεγχο των υπηρεσιών του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τα καταγγελλόμενα των ναυτεργατών μελών του πληρώματος του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίο «OLYMPIC CHAMPION» της ναυτιλιακής εταιρείας ANEK, ότι η εταιρεία δεν εφάρμοσε τη ΣΣΕ κατά τη διάρκεια που το πλοίο ήταν σε επισκευή, απαιτούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ. Παράλληλα απαιτούν να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας, τα καταβαλλόμενα στους ναυτεργάτες από τις μισθολογικές καταστάσεις της εταιρείας και την έγγραφη ενημέρωσή τους.

Τα ναυτεργατικά σωματεία στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:

«Από καταγγελία των ναυτεργατών μελών του πληρώματος του Ε/Γ – Ο/Γ “OLYMPIC CHAMPION” της ναυτιλιακής εταιρείας ANEK, η εταιρεία δεν εφάρμοσε τη ΣΣΕ κατά τη διάρκεια που το πλοίο ήταν σε επισκευή.

Συγκεκριμένα η εταιρεία στις 4 Οκτώβρη έδωσε συμβάσεις εργασίας στους ναυτεργάτες που ήταν ναυτολογημένοι κατά τη διάρκεια της επισκευής του πλοίου, χωρίς να αναγράφει και να καταβάλλει το σύνολο των προβλεπόμενων αποδοχών με βάση τη ΣΣΕ του 2019, για τα μεσογειακά – τουριστικά πλοία.

Απαιτούμε τον άμεσο έλεγχο των υπηρεσιών του ΥΕΝ με βάση τα καταγγελλόμενα, να ελεγχθούν οι συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας, τα καταβαλλόμενα στους ναυτεργάτες από τις μισθολογικές καταστάσεις της εταιρείας και την έγγραφη ενημέρωσή μας».