Ανακοίνωση για τη Συγκέντρωση Συνταξιούχων 15 Δεκέμβρη 2018