2019                                                          

621 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   ΙΟΥΛΙΟΣ
622  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
623  ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
624 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ