2019                                                          

621 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   626 ΙΟΥΛΙΟΣ
622  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
623  ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
624 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
625 ΜΑΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
625 ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ