2019                                                          

621 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   626 ΙΟΥΛΙΟΣ
622  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 627 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
623  ΜΑΡΤΙΟΣ 627 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
624 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 628 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
625 ΜΑΙΟΣ 629 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
625 ΙΟΥΝΙΟΣ 629 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ