ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: Επιπλέον 115 εκατ. ευρώ στις αερομεταφορές – Μείωση μισθού στους εργαζόμενους

Επιπλέον 115 εκατ. ευρώ στις επιχειρήσεις στον τομέα των αερομεταφορών προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ενώ για τους χιλιάδες εργαζόμενους έρχεται μείωση μισθού έως και 20% μέσω του προγράμματος «Συν-εργασία» της επιδοτούμενης εκ περιτροπής εργασίας όπως και στους εργαζόμενους του Τουρισμού.

«Η ειδική στήριξη αυτού του τόσο σημαντικού κλάδου», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «θα ανέλθει στο ποσό των 115 εκατ. ευρώ περίπου» και σημειώνει ότι «και ο κλάδος των αερομεταφορών έχει πρόσβαση -όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας μας- στα εργαλεία ρευστότητας που έχουμε από την πρώτη στιγμή ανακοινώσει».

Συγκεκριμένα το κυβερνητικό «πλαίσιο στήριξης του τομέα των αερομεταφορών» προβλέπει:

1. Επέκταση οριζόντων μέτρων στις μεταφορές για την περίοδο μετά τον Μάη 2020.

• Η προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη αποζημίωση, μέχρι και τον Ιούλη.

• Η έκπτωση 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων, μέχρι και τον Αύγουστο, και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας μετά τον Μάη.

2. Πρόγραμμα «Συν-Εργασία»

Το πρόγραμμα θα αφορά την περίοδο 15η Ιούνη μέχρι και 31η Δεκέμβρη 2020. Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) για τον εργασιακό χρόνο που δεν απασχολούνται οι εργαζόμενοι.

Το πρόγραμμα «Συν-εργασία» θα επιφέρει σημαντική απώλεια μισθού -έως 20%- στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν το χρόνο εργασίας στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έως και 50%. Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Έτσι εργαζόμενος που είχε μισθό 1.000 ευρώ με τη μείωση του ωραρίου κατά 50% θα λάβει 500 ευρώ από τον εργοδότη και για την υπόλοιπη αμοιβή των 500 ευρώ θα λάβει από το κράτος το 60% αυτής, δηλαδή 300 ευρώ. Άρα θα χάσει 200 ευρώ το μήνα.

3. Ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού

Αντί της φορολόγησης στην κλίμακα εισοδήματος, προβλέπεται ειδικός συντελεστής 15% για τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών των πιλότων αεροσκαφών, πληρωμάτων καμπίνας και τεχνικών αεροσκαφών, όπως ισχύει για τη φορολόγηση ναυτικών.

Το μέτρο αυτό θα είναι μόνιμο και θα οδηγήσει σε μείωση του μισθολογικού κόστους των εταιρειών του κλάδου, με εξοικονόμηση 7,7 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

4. Αποζημίωση πτήσεων Απρίλη – Μάη με 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση (πλέον ΦΠΑ).

Για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, κατά το δίμηνο Απρίλη και Μάη 2020, επιπλέον αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντα ΦΠΑ. Το όφελος του κλάδου από την εν λόγω διάταξη εκτιμάται στα 6 εκατ. ευρώ.

5. Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές

Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιούνη – 31 Οκτώβρη 2020, θα έχει θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές. Το όφελος των επιχειρήσεων θα είναι περίπου 30 εκατ. ευρώ.