ΠΕΜΕΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : Παράσταση διαμαρτυρίας την Τρίτη 28 Απρίλη στο Υπουργείο Ναυτιλίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προς:

  • Υπουργό Ναυτιλίας
  • ΥΝΑ/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών
  • Διοίκηση ΚΕΣΕΝ
  • Διεύθυνση ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων- Μηχανικών
  • Εφοπλιστικές Ενώσεις
  • ΠΕΕΔΝΕ
  • Μ.Μ.Ε.
  • ΠΝΟ/Ναυτεργατικά σωματεία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 28 Απρίλη την Μέρα Δράσης που έχουν προκηρύξει Σωματεία, Συνδικάτα, για την ανάδειξη των οξυμμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με αφορμή την πανδημία του κορωνοϊού, αντιπροσωπία από την ΠΕΜΕΝ, την Συντονιστική Επιτροπή ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών, θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ναυτιλίας, απαιτώντας να δοθεί έκτακτο επίδομα για όλους τους μετεκπαιδευόμενους του ΚΕΣΕΝ στους οποίους έχει διακοπεί ο κύκλος σπουδών, άμεσα να εφαρμοστεί η τηλεκπαίδευση στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού.

  • ΠΑΝΕΛΛΗΝΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΝΑΥΤΙΚΟΥ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ