ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» – ΠΕΕΜΑΓΕΝ: Ζητά συνεδρίαση της ΠΝΟ με φυσική παρουσία και κατάθεση των δικαιολογητικών των αρχαιρεσιών των Σωματείων

Να συγκληθεί συνεδρίαση της ΕΕ της ΠΝΟ με φυσική παρουσία, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να αποφασιστεί Γενικό Συμβούλιο με θέμα την οργάνωση της δράσης του κλάδου, αξιοποιώντας όλες τις μορφές πάλης και απεργία σε όλες τις κατηγορίες καραβιών ζητούν τα ναυτεργατικά Σωματεία ΠΕΜΕΝ – «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»  ΠΕΕΜΑΓΕΝ, με αφορμή την πρόσκληση του γγ της ΠΝΟ Γ. Χαλά για σύγκληση της ΕΕ της ΠΝΟ μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 29 Ιούνη. Παράλληλα ζητούν να κατατεθούν άμεσα τα δικαιολογητικά αρχαιρεσιών και να ελεγχθούν.

Τα ναυτεργατικά σωματεία σημειώνουν ότι «η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη επιδιώκει να νομιμοποιήσει τις νόθες, εκφυλιστικές διαδικασίες, σε αρχαιρεσίες ναυτεργατικών σωματείων, όπως οι πρόσφατες της Ένωσης Πλοιάρχων και σωματείων-σφραγίδα (ΠΕΜΕΚΕΝ, πρακτικοί πλοίαρχοι κ.ά.)».

Επισημαίνουν ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις τους, τα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία και με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ, αρνούνται να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα των αρχαιρεσιών για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους που συμμετέχουν στα όργανα της Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα δεν καταθέτουν τα εξής έγγραφα:

  • Καταστατικό του Σωματείου.
  • Πρακτικό εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής αρχαιρεσιών του σωματείου.
  • Αντίγραφα της απόφασης διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου για τις αρχαιρεσίες του σωματείου.
  • Βεβαίωση εκλογής αντιπροσώπων επικυρωμένη από τον δικαστικό αντιπρόσωπο.
  • Κατάσταση ψηφισάντων με ονοματεπώνυμο.