ΠΕΣ-ΝΑΤ : Αύριο Παρασκευή 15 Μάρτη και ώρα 10:30 π.μ. η Γενική Συνέλευση

Η Διοίκηση της ΠΕΣ-ΝΑΤ καλεί ΟΛΑ τα Μέλη της Ένωσης να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:

  1. Απολογισμός Δράσης 2018 – Προγραμματισμός 2019
  2. Οικονομικός Ισολογισμός  2018 – Προϋπολογισμός 2019
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2018
  4. Ψηφοφορίες για έγκριση ή μη των θεμάτων 1, 2, 3.